Martin Sjoberg

View artist information
Representation and the Body, 2012
Stainless steel. © Martin Sjoberg / Bildupphovsrätt, courtesy Wetterling Gallery
Mixed media on canvas. © Martin Sjoberg / Bildupphovsrätt, courtesy Wetterling Gallery

Martin Sjoberg

Under många år har Martin Sjoberg utforskat identitetsfrågor genom sitt skapande, speciellt utifrån - och med blick på - den konstruerande bilden av den västerländska vita mannen och det inbegripna elementet av manligt våld och aggressivitet. Utgångspunkt för verken har alltid varit den egna kroppen, med implikationer som sträcker sig från den individuella nivån till en mycket mer omfattande reflexion kring institutionaliserat våld mellan stater och en kolonialistisk historik och tradition.

Under de senaste åren har han under rubriken ”Man acting out” skapat skulpturer, teckningar och fotografier som bottnar i konceptuella frågor kring genus och identitet samt den postkoloniala diskursen om ”den andre”. I sitt sökande efter ett visuellt språk som kan bära upp bildernas innebörd har han hittat ett kondenserat sätt av berättande som har tydliga anknytningar till den västerländska teatertraditionen. Teatraliteten blir ett avgörande moment i alla hans verk, där dock kroppen aldrig blir skådespel, utan utgör berättelsens material och språk.

I sina verk utsätter Sjoberg kroppen för våld på olika plan, den blir förvrängd, vanställd och frånstötande så att det regelrätt kan göra ont att titta på. Samtidigt är det just dessa förvridningar, närbilder och i vissa fall digitalt skapade effekter som för verken till gränsen till det abstrakta. Men Sjoberg lyckats – genom användning av sitt material och sin teknik - skapa en sensualitet i verken som står i raka motsatsen till den aggressiva potentialen de bär på.

Martin Sjöberg är född 1957 i Uppsala och utbildade sig på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, samt på Whitney Museum of American Art i New York. Efter flera år i New York arbetar han idag i Stockholm och Thailand där han producerar sina skulpturer. Hans verk har ställts ut i många separat- och grupputställningar i Europa och Nordamerika och är representerad i privata och offentliga samlingar.

Martin Sjoberg
Exhibitions Archive