Skip to content
Svenska Galleriförbundet

Pressmeddelande från Svenska Galleriförbundet (SGF), med anledning av Statens Konstråd och Moderna Museets utökade anslag för att stötta svenskt konstlivs infrastruktur med anledning av Covid19 Pandemin.

Under 2021 genomfördes satsningarna Svenska Förvärv av Moderna Museet och inköp till Coronasamlingen genom Statens Konstråd. Totalt köptes det in konst för 50 miljoner kronor, vilket var tänkt som en stor och viktig injektion i svenskt konstlivs infrastruktur. En infrastruktur och ekosystem där gallerier, konstnärer och andra aktörer är centrala och dessa extra anslag skulle bidra till återstart av kulturlivet och dess fortsatta kontinuitet.

I regeringens regleringsbrev till de två myndigheterna beskrev det som att:

”det svenska konstlivet, inklusive bild- och formkonstnärer och dess infrastruktur så som gallerier, har drabbats hårt av Coronapandemin… Satsningen att öka statens inköp av samtida konst om 50 miljoner konor under 2021 innebär ett stöd till infrastrukturen på konstområdet men framför allt innebär det att enskilda konstnärer får betalt för sin konstnärliga verksamhet samtidigt som allmänheten får tillgång till mer konst”.

Svenska Galleriförbundet (SGF) har inga synpunkter på valet av de konstverk som köptes in. Däremot är SGF frågande till hur man valt att använda dessa extra medel och från vilka aktörer inköp skett.

En genomgång av statistiken tillhandahållen från Moderna Museet och Statens Konstråd, visar att stora delar av förvärven inte stöttar svenskt konstlivs infrastruktur, trots att detta tydligt angavs i samband med att de extra 50 miljoner kronorna presenterades.

Som exempel kan anges att de pengamässigt 6 största inköpen i satsningen Svenska Förvärv till Moderna Museet alla gjordes på utländska galleriet. Totalt uppgår dessa 6 förvärv till en summa om 5 161 121 svenska kronor, vilket motsvarar drygt 20% av det totala extra anslaget. Utöver de största förvärven talar statistiken om att totalt sett har hälften av dessa medel har kommit utländska aktörer och gallerier till del. Detta stöttar inte infrastrukturen för det svenska konstlivet.

Många etablerade gallerier har rapporterat färre försäljningar, och då oftast med ett lägre värde, till både Moderna Museet och Statens Konstråd under perioden då Coronasamlingens anslag spenderades. Detta påverkar inte bara själva infrastrukturen som medlen var avsedda för, utan i synnerhet de konstnärer som arbetar med dessa gallerier. Anekdotiska bevis tyder på att försäljningen av svenska konstnärer från etablerade och respekterade gallerier till Moderna Museet och Statens Konstråd faktiskt minskade under perioden för corona satsningen. SGF samlar för närvarande in ekonomisk data från dess medlemmar för att få en tydligare bild och mer fullständig statistik över inköpen.

Svenska Galleriförbundets styrelse

Ordförande;
Ola Gustafsson, Elastic Gallery
Ordinarie ledamöter;
Magnus Karlsson, Galleri Magnus Karlsson
Deborah Duerr, Galleri Duerr
Pontus Hammarén, Galleri Hammarén
Gert-Olle Göransson, Galleri Ping Pong
Niclas Berg, Berg Gallery
Suppleanter; James Flach, Galleri Flach
Martin Lilja, Loyal Gallery

För frågor om detta pressmedelande eller SGFs arbete i stort kontakta styrelsen på e-post info@galleriforbundet.se eller enskilda styrelseledamöter.

 

Lyssna på Kulturnytt i P1 HÄR.

Läs mer i DN Kultur HÄR