Skip to content

WG.Project 18

Dina Isæus-Berlin

Solid Body, Fluid Mind

March 5 – April 13, 2019

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled (Unknown Radiation), 2018

Oil on MDF

180 x 180 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin

Untitled (Fake Free), 2018

Oil On MDF

180 x 180 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled (Lunar Snakes), 2018

Oil On MDF

180 x 180 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled (Sun), 2019

Oil On Linen

180 x 180 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled (Scaled Painting), 2019

Oil On Linen

140 x 100 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled, 2018

Oil On MDF

125 x 125 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin

Untitled (The Vault), 2018

Oil On MDF

125 x 125 cm

Dina Isæus-Berlin

Dina Isæus-Berlin 

Untitled (Deep Blue Courting), 2018

Oil On MDF

125 x 62 cm

About

Wetterling Gallery is proud to present the exhibition Solid Body, Fluid Mind by the Swedish painter Dina Isæus-Berlin. 


Intrycket man först får av Dina Isæus-Berlins nya målningar, där figuren förefaller oscillera mellan bild och tecken och där bildrummet kring den inte finns men ändå är ganska tydligt indikerat, men inte främst av att figuren faktiskt har ett bestämt upp och ner, utan framförallt av att linjerna är tydligt stigande och sjunkande – detta är onekligen paradoxalt och kräver att man bestämmer sig för vilken typ av måleri det handlar om. Traditionellt förstods det abstrakta måleriet såsom riktat endast till ögat. Det var ”optiskt” och kämpade mot illusoriska bildrum som oundvikligen tycktes uppstå även i monokromer. Då man kan se att Isæus-Berlin snarare utnyttjar det där inslaget, och dessutom tydligt manipulerar det genom att låta fonden ligga längre fram än figuren, om inte annat så i kraft av att vara målad efter de dominerande linjerna, är det en annan typ av måleri vi ser i utställningen Solid Body, Fluid Mind.

Read the entire text by Lars-Erik Lappalainen below.